Визначення ваги автомобіля і вантажу

При проведенні тягово-динамічних розрахунків зручніше користуватися не масою автомобіля у тонах (яка була визначена у пунктах 1.7 – 1.9), а вагою у кілоньютонах. Згадана вага чисельно у 9,81 разів більша за масу.

Таким чином, вага розроблюваного автомобіля і вантажу дорівнює, кН:

▪ вага автомобіля у спорядженому стані з водієм у кабіні:

; (2.1)

▪ сумарна вага вантажу і пасажирів (без водія):

; (2.2)

▪ повна вага автомобіля:

. (2.3)

Результати, отримані за формулами (2.1) – (2.3), записують з двома знаками після коми.

Для спрощення подальших обчислень отримані значення можна округлити до цілих значень. Факт округлення документують у пояснювальній записці таким чином:

„Приймаємо вагу автомобіля і вантажу такою:

▪ вага у спорядженому стані з водієм у кабіні – … кН;

▪ сумарна вага вантажу і пасажирів – … кН;

▪ повна вага автомобіля – … кН.”

При цьому слід перевірити, чи збігається округлене значення повної ваги з сумою округлених значень ваги і ваги , бо це свідчить про правильність проведених обчислень і округлень.


3819544665177362.html
3819618904839623.html
    PR.RU™