Чинники ризику непрямої дії

Вплив цих чинників не такий помітний, але може бути значним, тому підприємець зобов’язаний враховувати їх у своїй діяльності.

Політична нестабільність як чинник непрямої дії викликає підвищену невпевненість підприємця не тільки в успішності результатів діяльності, але й у можливості ведення справ. Політична нестабільність не дає змогу налагодити надійні та довгострокові зв’язки з партнерами і ставить проблему вибору партнерів. Політична нестабільність призводить до виникнення політичного ризику.

Разом з тим, слід враховувати й економічну ситуацію як в Україні в цілому, так і в конкретній галузі діяльності. Необхідно враховувати, що існує ризик галузі, що являє собою можливість втрат у результаті змін в економічному стані галузі та ступеня цих змін як у середині галузі, так і порівняно з іншими галузями.

Крім того, на нинішньому етапі розвитку людства на порядку денному постає питання глобального ризику, що пов’язаний із зростаючою небезпекою самознищення цивілізації як наслідок будь-якої катастрофи, екологічною небезпекою, виснаження ресурсів, продовольчою проблемою, несприятливою демографічною ситуацією, порушенням генетичного балансу планети, негативними наслідками маніпуляції людським організмом.

Не менш численні і внутрішні чинники ризику, які впливають на його рівень.

Відомий економіст Філіпп Нельсон за результатами аналізу діяльності невеликих фірм виділив 12 проблем, які загрожують успіху діяльності підприємств. Ці проблеми, на його думку, можна об’єднати в дві наступні групи.

Перша група – помилки недогляду (невірне прогнозування, відсутність досвіду): відсутність чітких планів щодо уникнення зростання заборгованості; постійні зміни позиції на ринку; запізніла реакція на технологічні зміни, що відбуваються на ринку, де працює підприємство; дезінтеграція ключових відносин (втрати основних клієнтів, джерел фінансування).

Друга група – помилки, пов’язані з делегуванням повноважень: надто велика кількість представників (працівників, відділів, продуктів); застосування великої кількості засобів для досягнення мети (відсутність концентрації на найважливіших із них); над диверсифікація; надто велика залежність від покупця, споживача чи продукту, які можуть раптово зникнути або змінити свою поведінку; неадекватна система контролю (відомості про облік виробничої звітності не дають відповіді на запитання, які вас цікавлять саме зараз); неузгодженість дій управлінського персоналу; рівень вашого бізнесу досягнув межі вашої компетентності; брак лідерських якостей керівника підприємства.Крім того, не менш важливими чинниками є витік конфіденційної інформації, що призводить до поширення цієї інформації серед споживачів та постачальників і тим самим зумовлює появу ризику зриву господарських договорів або ризику відмови покупців від продукції даного підприємства; значний вплив на результати господарської діяльності підприємства має ефективність використання наявних у підприємства ресурсів, виготовленої продукції, використання методів маркетингу, принципи діяльності фірми, організаційна структура і ряд інших чинників.


3819049923055297.html
3819086489144176.html
    PR.RU™