Бюджетна система як перша ланка фінансової системи України

Бюджетна система України складається з Державного бюджету та місцевих бюджетів.

Державний бюджет - _________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Місцеві бюджети–____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

До місцевих бюджетів належать:_________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

!!! Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів (частина 1 ст. 13 Бюджетного кодексу України), тобто складовими частинами бюджету є
загальний фонд спеціальний фонд

Гранти - _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Власні надходження бюджетних установ поділяються на такі групи
І група - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством ІІ група - інші джерела власних надходжень
плата за послуги, що надаються бюджетними установами

!!! Правовою підставою для рішення відповідної ради щодо створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету є

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на _____ рік" до спеціального фонду бюджету серед інших фондів включено

!!! Відповідно до ст. 10 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Фонд соціального захисту інвалідів входить до складу доходів Державного бюджету України. !!! Органи місцевого самоврядування мають право утворювати цільові фонди соціальної допомоги інвалідам, які є складовою спеціального фонду місцевого бюджету (частина _ статті ____ Закону України _______________________________________).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Джерелами формування коштів Фонду соціального захисту інвалідів є

Кошти Фонду соціального захисту інвалідів використовуються на:
фінансування надання

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідно до ст. 46 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" Фонд охорони навколишнього природного середовища діє на двох рівнях: державному та місцевому.

Фонди охорони навколишнього природного середовища формується за рахунок
Згідно з Податковим кодексом України

Використовуються кошти бюджетного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища виключно ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пенсійний фонд (збори з певних видів господарських операцій) - додаткові збори на виплату пенсій


3818632581159637.html
3818718303683944.html
    PR.RU™