Дунайська конференція 1947 р.

Як було погоджено на Нью-Йоркській сесії і з ЗО липня по 18 серпня в Белграді проході Дунайська конференція. В її роботі брали; представники придунайських держав — СРСР, УРСР, мунії, Болгарії, Югославії, Угорщини, Чехословач також СІЛА, Великобританії й Франції як учас РМЗС та Австрія з дорадчим голосом. Отже, Радянсі Союз мав значну підтримку.

Радянський варіант нової Дунайської конвенції пер бачав поширення компетенції нової Дунайської коа лише на судноплавну частину Дунаю, без його прї Військовим кораблям недунайських держав прохід наем заборонявся, а військовим кораблям дунайсь* держав дозволявся лише з санкції заінтересованих en Західні країни наполягали на збереженні Дунайської венції 1921 p., підписаної без участі СРСР.

Нова Конвенція була розроблена на засадах ра ського проекту, підтриманого більшістю учасників. ТІ ставники США, Великобританії й Франції оголосили, не підпишуть його. З ініціативи Болгарії ці країни вилучені з переліку в преамбулі нової Конвенції дерз які її уклали.

Дунайська конвенція набрала чинності після її фікації 11 травня 1949 р. В 1960 р. до неї приєдг Австрія, яка тоді вже стала незалежною нейтральною, жавою.


3818272489982715.html
3818340036154376.html
    PR.RU™