Техніка безпеки

1.При попаданні сірчаної кислоти на шкіру змити уражене місце великою кількістю води та нейтралізувати 1 %-им водним розчином гідрокарбонату натрію.

2.Кристали KHSO4 просочені концентрованою сірчаною кислотою, тому потрібно працювати обережно, берегти очі та шкіру.

Контрольні запитання

1. Наведіть методи добування алкілгалогенопохідних.

2. Наведіть механізми нуклеофільного заміщення на галоген групи ОН у первинному та

третинному спиртах.

3. Яку роль відіграє сірчана кислота при добуванні галогенопохідних із спиртів?

4. Що таке коефіцієнт надлишку? Покажіть, як ним користуються при проведенні розрахунків необхідної кількості реагентів для реакції.

5. Як впливають на стан рівноваги при добуванні етилброміду з етилового спирту?

6. Поясніть, чому при синтезі етилброміду у реакційну суміш додають воду?

7. Які речовини використовують як осушники органічних речовин? В чому полягає їхня дія?

8. В яких випадках можна переганяти речовину над осушником? Коли перед перегонкою потрібно його обов,язково відфільтрувати ?

9. Що є вирішальним у виборі холодильника ( водяний чи повітряний ) для перегонки органічних речовин?

Лабораторна робота № 2

Тема роботи: Реакції ацилювання.

Мета роботи: Синтез ацетаніліду.

При виконанні потрібно синтезувати речовину, оволодіти методами керування оборотніми реакціями, прийомами роботи з твердими речовинами, навчитись проводити перекристалізацію із застосуванням активованого вугілля, гаряче фільтрування. Вміти визначити температуру топлення і оцінити чистоту отриманого продукту.

Тривалість виконання: 6 год.


3816567663379894.html
3816631243166131.html
    PR.RU™